1926 - 1955 Φιλικές αναμετρήσεις

1953 - 1960 Διοργάνωση πρωταθλήματος Ν.Κιλκίς από Ε.Π.Σ. Μακεδονίας

1960 και ενταύθα διοργάνωση πρωταθλήματος Ν.Κιλκίς από Ε.Π.Σ. Κιλκίς

 

1953 - 1954 Δεν συμμετείχε
1954 - 1955      -//-
1955 - 1956 Α΄ κατηγορία
1956 - 1957 Δεν διεξήχθη το πρωτάθλημα
1957 - 1958 Α΄ κατηγορία
1958 - 1959      -//-
1959 - 1960 Πρωταθλητής 1ου ομίλου Α΄ κατηγορίας
1960 - 1961 Α΄ κατηγορία
1961 - 1962      -//- (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)
1962 - 1963 Α΄ κατηγορία
1963 - 1964        -//-
1964 - 1965 Δεν συμμετείχε     
1965 - 1966      -//-
1966 - 1967      -//-
1967 - 1968      -//-
1968 - 1969      -//-
1969 - 1970      -//-
1970 - 1971      -//-
1971 - 1972      -//-
1972 - 1973      -//-
1973 - 1974      -//-
1974 - 1975      -//-
1975 - 1976      -//-
1976 - 1977      -//-
1977 - 1978      -//-
1978 - 1979 Γ΄ κατηγορία
1979 - 1980      -//-
1980 - 1981      -//-
1981 - 1982 Πρωταθλητής 1ου ομίλου Γ΄ κατηγορίας
1982 - 1983 Β΄ κατηγορία
1983 - 1984 Γ΄ κατηγορία
1984 - 1985 Β΄ κατηγορία
1985 - 1986      -//-
1986 - 1987      -//-
1987 - 1988 Α΄ κατηγορία
1988 - 1989 Β΄ κατηγορία
1989 - 1990      -//-
1990 - 1991      -//-
1991 - 1992      -//-
1992 - 1993      -//-
1993 - 1994      -//-
1994 - 1995      -//-
1995 - 1996      -//-
1996 - 1997      -//-
1997 - 1998      -//-
1998 - 1999      -//-
1999 - 2000      -//-
2000 - 2001      -//-
2001 - 2002      -//-
2002 - 2003      -//-
2003 - 2004      -//-
2004 - 2005      -//-
2005 - 2006      -//-
2006 - 2007      -//-
2007 - 2008      -//-
2008 - 2009      -//-
2009 - 2010      -//-
2010 - 2011      -//-
2011 - 2012      -//-
2012 - 2013      -//-
2013 - 2014 Πρωταθλητής Ανατολικού ομίλου Β΄ κατηγορίας
2014 - 2015 Α΄ κατηγορία
2015 - 2016      -//-
2016 - 2017 Β΄ κατηγορία
2017 - 2018 Α΄ κατηγορία
2018 - 2019 Δεν συμμετείχε
2019 - 2020      -//-     
2020 - 2021 Δεν διεξήχθη το πρωτάθλημα   
2021 - 2022
     -//-
2022 - 2023 Δεν συμμετείχε

Απολογισμός των 68 αγωνιστικών περιόδων πρωταθλήματος του Ν.Κιλκίς από το 1953 έως και το 2023

Α΄κατηγορία Ν.Κιλκίς 12 αγωνιστικές περιόδους
Β΄κατηγορία Ν.Κιλκίς
31 αγωνιστικές περιόδους
Γ΄κατηγορία Ν.Κιλκίς 
5 αγωνιστικές περιόδους

Δεν συμμετείχε σε     20 αγωνιστικές περιόδους