18/06/18 Άκαρπη και η δεύτερη προσπάθεια. Μετά από δυο αποτυχημένες απόπειρες διεξαγωγής τακτική Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου, λόγο μη απαρτίας, με θέματα τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της διετίας 2016-18 καθώς και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 24 Ιουνίου στα γραφεία του συλλόγου στις 20:00. Η αδιαφορία για το μέλλον του συλλόγου εκφράστηκε με τον πιο έντονο τρόπο στις δυο συνελεύσεις που προηγήθηκαν με την συμμετοχή ελάχιστου αριθμού μελών σε αυτές. Η απερχούσα διοίκηση απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν τιμώντας με την παρουσία τους τον σύλλογο συμβάλλοντας ηθικά, οικονομικά αλλά και με την ενεργή συνεισφορά τους στην προσπάθεια διατήρησής του.